Kodi i Lëndës : ELL 314
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 314-1 Letërsi Amerikane II Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Pranverë ELL 314-1 Letërsi Amerikane II Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë ELL 314-1 Letërsi Amerikane II Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë ELL 314-1 Letërsi Amerikane II Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë ELL 314-1 Letërsi Amerikane II Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë ELL 314-1 Letërsi Amerikane II Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë ELL 314-1 Letërsi Amerikane II Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë ELL 314-1 Letërsi Amerikane II Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ELL 314-1 Letërsi Amerikane II Artur Jaupaj, PhD