Kodi i Lëndës : ELL 202
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 202-1 Gjuhësi e Aplikuar Arti Omeri, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 202-1 Gjuhësi e Aplikuar Zamira Hodo, Msc
2018-2019 / Pranverë ELL 202-1 Gjuhësi e Aplikuar Enriketa Sogutlu, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 202-1 Gjuhësi e Aplikuar Zamira Hodo, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 202-1 Gjuhësi e Aplikuar Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 202-1 Gjuhësi e Aplikuar Enkeleda Jata, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 202-1 Gjuhësi e Aplikuar Arti Omeri, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 202-1 Gjuhësi e Aplikuar Arti Omeri, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 202-1 Gjuhësi e Aplikuar Morena Citozi, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ELL 202-1 Gjuhësi e Aplikuar Yakup Cetin, PhD