Kodi i Lëndës : ELL 214
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 214-1 Leksikologji e Gjuhës Angleze Anxhela Xibraku, Msc
2019-2020 / Pranverë ELL 214-1 Leksikologji e Gjuhës Angleze Indrit Lami, Msc
2018-2019 / Pranverë ELL 214-1 Leksikologji e Gjuhës Angleze Lokman Coskun, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 214-1 Leksikologji e Gjuhës Angleze Lokman Coskun, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 214-1 Leksikologji e Gjuhës Angleze Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 214-1 Leksikologji e Gjuhës Angleze Lokman Coskun, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 214-1 Leksikologji e Gjuhës Angleze Lokman Coskun, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 214-1 Leksikologji e Gjuhës Angleze Trudy Ann Anderson, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 214-1 Leksikologji e Gjuhës Angleze Lavdrim Shahinaj, PhD Candidate