Kodi i Lëndës : ELL 341
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 341-1 Hyrje në Përkthim Edona Llukacaj, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 341-1 Hyrje në Përkthim Edona Llukacaj, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 341-1 Hyrje në Përkthim Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 341-1 Hyrje në Përkthim Enriketa Sogutlu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 341-1 Hyrje në Përkthim Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 341-1 Hyrje në Përkthim Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 341-1 Hyrje në Përkthim Ilda Poshi, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 341-1 Hyrje në Përkthim Ilda Poshi, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 341-1 Hyrje në Përkthim Iris Kokoli, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 341-1 Hyrje në Përkthim Enkeleda Jata, PhD