Kodi i Lëndës : ELL 311
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 311-1 Variante të Anglishtes Arti Omeri, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 311-1 Variante të Anglishtes Arti Omeri, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 311-1 Variante të Anglishtes Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 311-1 Variante të Anglishtes Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 311-1 Variante të Anglishtes Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 311-1 Variante të Anglishtes Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 311-1 Variante të Anglishtes Arti Omeri, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 311-1 Variante të Anglishtes Lediana Beshaj, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 311-1 Variante të Anglishtes Trudy Ann Anderson, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 311-1 Variante të Anglishtes Rudina Guleker, PhD Candidate