Kodi i Lëndës : ELL 313
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Vjeshtë ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Semestri i Verës ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Semestri i Verës ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Carly Reci, Msc
2013-2014 / Vjeshtë ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ELL 313-1 Letërsi Amerikane I Artur Jaupaj, PhD