Kodi i Lëndës : ELL 222
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 222-1 Stilistikë Irena Shehu, PhD
2019-2020 / Semestri i Verës ELL 222-1 Stilistikë Irena Shehu, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 222-1 Stilistikë Irena Shehu, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 222-1 Stilistikë Irena Shehu, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 222-1 Stilistikë William Karl Martin, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 222-1 Stilistikë William Karl Martin, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 222-1 Stilistikë William Karl Martin, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës ELL 222-1 Stilistikë Mehmet Aslan, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 222-1 Stilistikë Carly Reci, Msc
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 222-1 Stilistikë Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 222-1 Stilistikë Mehmet Aslan, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ELL 222-1 Stilistikë Isa Erbaş, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 222-1 Stilistikë Rregjina Gokaj, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ELL 222-1 Stilistikë Elvana Shtepani, PhD