Kodi i Lëndës : ELL 216
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 216-1 Letërsi Angleze II William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 216-1 Letërsi Angleze II William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 216-1 Letërsi Angleze II William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës ELL 216-1 Letërsi Angleze II Albana Cekrezi, Msc
2017-2018 / Pranverë ELL 216-1 Letërsi Angleze II Albana Cekrezi, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 216-1 Letërsi Angleze II Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 216-1 Letërsi Angleze II Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 216-1 Letërsi Angleze II Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 216-1 Letërsi Angleze II Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 216-1 Letërsi Angleze II Mahmut Terci, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 216-1 Letërsi Angleze II Lavdrim Shahinaj, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ELL 216-1 Letërsi Angleze II Rregjina Gokaj, Prof. Asoc. Dr.