Kodi i Lëndës : PSY 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë PSY 101-1 Hyrje në Psikologji Ana Uka, PhD
2020-2021 / Vjeshtë PSY 101-1 Hyrje në Psikologji Ana Uka, PhD
2019-2020 / Vjeshtë PSY 101-1 Hyrje në Psikologji Ana Uka, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSY 101-1 Hyrje në Psikologji Ana Uka, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSY 101-1 Hyrje në Psikologji Erilda Ajaz, Msc
2016-2017 / Vjeshtë PSY 101-1 Hyrje në Psikologji Mehmet Aslan, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSY 101-2 Hyrje në Psikologji Ana Uka, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSY 101-1 Hyrje në Psikologji Ana Uka, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSY 101-2 Hyrje në Psikologji Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës PSY 101-1 Hyrje në Psikologji Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSY 101-1 Hyrje në Psikologji Mehmet Aslan, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSY 101-1 Hyrje në Psikologji Ana Uka, PhD
2012-2013 / Pranverë PSY 101-1 Hyrje në Psikologji Ana Uka, PhD