Kodi i Lëndës : ELL 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 102-1 Shkrim Akademik William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Semestri i Verës ELL 102-1 Shkrim Akademik William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 102-1 Shkrim Akademik Eduina Maksuti, Msc
2019-2020 / Pranverë ELL 102-2 Shkrim Akademik William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 102-1 Shkrim Akademik William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 102-2 Shkrim Akademik Eduina Maksuti, Msc
2017-2018 / Pranverë ELL 102-1 Shkrim Akademik William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 102-2 Shkrim Akademik Eduina Maksuti, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 102-1 Shkrim Akademik Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 102-1 Shkrim Akademik William Karl Martin, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës ELL 102-1 Shkrim Akademik Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 102-1 Shkrim Akademik Ilda Poshi, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 102-1 Shkrim Akademik Carly Reci, Msc
2014-2015 / Pranverë ELL 102-2 Shkrim Akademik Carly Reci, Msc
2013-2014 / Pranverë ELL 102-1 Shkrim Akademik Elvana Shtepani, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 102-1 Shkrim Akademik Bavjola Shatro, PhD