Kodi i Lëndës : ELL 122
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 122-1 Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës Irena Shehu, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 122-1 Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës Irena Shehu, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 122-1 Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës Irena Shehu, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 122-1 Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës Zamira Hodo, Msc
2016-2017 / Pranverë ELL 122-1 Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës Mehmet Aslan, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës ELL 122-1 Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës Mehmet Aslan, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 122-1 Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 122-1 Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës Mehmet Aslan, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ELL 122-1 Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës Mehmet Aslan, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 122-1 Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës Elvana Shtepani, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 122-1 Anglishtja përmes poezisë dhe dramës Loran Gami, PhD