Kodi i Lëndës : ELL 112
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ELL 112-1 Aftësi Gjuhësore Akademike II Albana Cekrezi, Msc
2020-2021 / Pranverë ELL 112-1 Aftësi Gjuhësore Akademike II Albana Cekrezi, Msc
2019-2020 / Semestri i Verës ELL 112-1 Aftësi Gjuhësore Akademike II Albana Cekrezi, Msc
2019-2020 / Pranverë ELL 112-1 Aftësi Gjuhësore Akademike II Albana Cekrezi, Msc
2018-2019 / Pranverë ELL 112-1 Aftësi Gjuhësore Akademike II Albana Cekrezi, Msc
2017-2018 / Pranverë ELL 112-1 Aftësi Gjuhësore Akademike II Albana Cekrezi, Msc
2016-2017 / Pranverë ELL 112-1 Aftësi Gjuhësore Akademike II Enkeleda Jata, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 112-1 Aftësi Gjuhësore Akademike II Carly Reci, Msc
2014-2015 / Pranverë ELL 112-1 Aftësi Gjuhësore Akademike II Enriketa Sogutlu, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 112-1 Aftësi Gjuhësore Akademike II Enriketa Sogutlu, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 112-1 Aftësi Gjuhësore Akademike II Elida Tabaku, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ELL 112-2 Aftësi Gjuhësore Akademike II Enriketa Sogutlu, PhD