Kodi i Lëndës : ELL 213
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Irena Shehu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Zamira Hodo, Msc
2019-2020 / Semestri i Verës ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Zamira Hodo, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Zamira Hodo, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Enriketa Sogutlu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Zamira Hodo, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Arti Omeri, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Arti Omeri, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Trudy Ann Anderson, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 213-1 Sintaksë e Gjuhës Angleze Lavdrim Shahinaj, PhD Candidate