Kodi i Lëndës : ELL 211
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 211-1 Analizë Teksti I Enriketa Sogutlu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 211-1 Analizë Teksti I Albana Cekrezi, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ELL 211-1 Analizë Teksti I Albana Cekrezi, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ELL 211-1 Analizë Teksti I Albana Cekrezi, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ELL 211-1 Analizë Teksti I Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 211-1 Analizë Teksti I Enkeleda Jata, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës ELL 211-1 Analizë Teksti I Mehmet Aslan, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 211-1 Analizë Teksti I Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 211-1 Analizë Teksti I Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 211-1 Analizë Teksti I Mehmet Aslan, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 211-1 Analizë Teksti I Robert Cook, MA
2012-2013 / Pranverë ELL 211-1 Analizë Teksti I Enriketa Sogutlu, PhD