Kodi i Lëndës : ELL 116
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 116-1 Aftësi Komunikimi II Eduina Maksuti, Msc
2019-2020 / Pranverë ELL 116-1 Aftësi Komunikimi II Eduina Maksuti, Msc
2018-2019 / Pranverë ELL 116-1 Aftësi Komunikimi II Eduina Maksuti, Msc
2017-2018 / Pranverë ELL 116-1 Aftësi Komunikimi II Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 116-1 Aftësi Komunikimi II Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 116-1 Aftësi Komunikimi II Isa Erbaş, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 116-1 Aftësi Komunikimi II Isa Erbaş, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ELL 116-1 Aftësi Komunikimi II Isa Erbaş, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 116-1 Aftësi Komunikimi II Robert Cook, MA
2012-2013 / Pranverë ELL 116-1 Aftësi Komunikimi II Artur Jaupaj, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 116-2 Aftësi Komunikimi II Matilda Likaj, PhD