Kodi i Lëndës : ELL 104
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 104-1 Hyrje në Gjuhësi Indrit Lami, Msc
2019-2020 / Pranverë ELL 104-1 Hyrje në Gjuhësi Indrit Lami, Msc
2018-2019 / Pranverë ELL 104-1 Hyrje në Gjuhësi Enriketa Sogutlu, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 104-1 Hyrje në Gjuhësi Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 104-1 Hyrje në Gjuhësi Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 104-1 Hyrje në Gjuhësi Arti Omeri, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 104-1 Hyrje në Gjuhësi Arti Omeri, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ELL 104-1 Hyrje në Gjuhësi Arti Omeri, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 104-1 Hyrje në Gjuhësi Lavdrim Shahinaj, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ELL 104-1 Hyrje në Gjuhësi Elvana Shtepani, PhD