Kodi i Lëndës : ELL 113
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Irena Shehu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Albana Cekrezi, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Albana Cekrezi, Msc
2018-2019 / Semestri i Verës ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Albana Cekrezi, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Albana Cekrezi, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Albana Cekrezi, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Lokman Coskun, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Lokman Coskun, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Lokman Coskun, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Lavdrim Shahinaj, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ELL 113-1 Morfologji e Gjuhës Angleze Lavdrim Shahinaj, PhD Candidate