Kodi i Lëndës : ELL 115
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Arti Omeri, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Eduina Maksuti, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Eduina Maksuti, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Eduina Maksuti, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Isa Erbaş, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 115-2 Aftësi Komunikimi I Eduina Maksuti, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 115-2 Aftësi Komunikimi I Isa Erbaş, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Isa Erbaş, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Isa Erbaş, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 115-2 Aftësi Komunikimi I Carly Reci, Msc
2013-2014 / Semestri i Verës ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Isa Erbaş, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Robert Cook, MA
2013-2014 / Vjeshtë ELL 115-2 Aftësi Komunikimi I Trudy Ann Anderson, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 115-3 Aftësi Komunikimi I Trudy Ann Anderson, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 115-1 Aftësi Komunikimi I Artur Jaupaj, PhD