Kodi i Lëndës : ELL 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 101-1 Hyrje në Letërsi William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 101-1 Hyrje në Letërsi William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 101-1 Hyrje në Letërsi William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 101-1 Hyrje në Letërsi William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 101-1 Hyrje në Letërsi William Karl Martin, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 101-1 Hyrje në Letërsi Enkeleda Jata, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës ELL 101-1 Hyrje në Letërsi Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë ELL 101-1 Hyrje në Letërsi Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë ELL 101-1 Hyrje në Letërsi Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë ELL 101-1 Hyrje në Letërsi Trudy Ann Anderson, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 101-1 Hyrje në Letërsi Bavjola Shatro, PhD