Kodi i Lëndës : ELL 111
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Enriketa Sogutlu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Albana Cekrezi, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Albana Cekrezi, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Albana Cekrezi, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Albana Cekrezi, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Enkeleda Jata, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Morena Citozi, PhD Candidate
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Arti Omeri, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Enriketa Sogutlu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Enriketa Sogutlu, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 111-1 Aftësi Gjuhësore Akademike I Elida Tabaku, Prof. Asoc. Dr.