Kodi i Lëndës : ELL 215
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ELL 215-1 Letërsi Angleze I William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 215-1 Letërsi Angleze I William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 215-1 Letërsi Angleze I William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 215-1 Letërsi Angleze I William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 215-1 Letërsi Angleze I William Karl Martin, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 215-1 Letërsi Angleze I Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 215-1 Letërsi Angleze I Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës ELL 215-1 Letërsi Angleze I Mahmut Terci, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 215-1 Letërsi Angleze I Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 215-1 Letërsi Angleze I Mahmut Terci, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 215-1 Letërsi Angleze I Lavdrim Shahinaj, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ELL 215-1 Letërsi Angleze I Rregjina Gokaj, Prof. Asoc. Dr.