Emri i Lëndës : Analizë Teksti II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 212-1 B 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Analizë Teksti II merret me analizën e një shumëllojshmërie të gjerë të llojeve të teksteve në anglisht, të mësosh studentët të jenë më të aftë në të kuptuar dhe në përdorimin e gjerë të fjalëve. Qëllimi më specifik në këtë lëndë është ti mësojë studentët sesi të kuptojnë një tekst letrar. Në këtë mënyrë teksti është i ndarë në tre gjini; proza, drama dhe poezia. Detyra : studentët janë për të zhvilluar një përsëritje të tekstit letrar që është mësuar në klasë.
Objektivat -Të kuptojë stilin dhe teknikat që janë përdorur në artikuj, histori të shkurtra, artikuj që të bëjnë të reflektosh Studenti të përmirësoj aftësitë analitike dhe të kuptuarin Të rrisë perceptimin e studentit në mënyrën e tyre të parit të gjërave,simbolizmin,vendosjen etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1William Shakespeare, “Sonnet XXX” Hyrja
2William Shakespeare, “Sonnet XXX” Sfond i informacionit
3William Shakespeare, “Sonnet XXX Analizë Teksti
4E. A. Poe, “The Tell-Tale Heart” Hyrje
5E. A. Poe, “The Tell-Tale Heart” Sfond i Informacionit
6Nathaniel Hawthorne
7Nathaniel Hawthorne
8Provim Gjysmëfinal
9Jane Austen
10Jane Austen
11Henrik Ibsen, “A Doll’s House”
12Henrik Ibsen, “A Doll’s House”
13Charles Dickens
14Charles Dickens
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kuptojnë dhe njohin zhanerat e teksteve
2Studentët janë të aftë të shkruajnë dhe të analizojnë të paktën tre zhanera letrare.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final30
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final70
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 020
Provimi final 11010
Të tjera 2510
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)