Emri i Lëndës : Gjuhë Frënge II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
FFL 202-1 D 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Dis-moi qui tu es - si te karakterizojme nje person dhe te flasim per shijet dhe aktivitetet (uniteti 3)
2Dis-moi qui tu es - si te propozojme, te pranojme apo te refuzojme nje ftese
3Dis-moi qui tu es - mbiemrat: gjinia femerore dhe numri shumes; koha e tash;e e foljeve: prendre, descendre, aller, faire
4Une journée particulière - ora dhe aktivitetet e perditshme (uniteti 4)
5Une journée particulière - rutina dhe ndryshimet; perdorimi i te shkuares per te treguar nje ngjarje ne te kaluaren
6Une journée particulière - Festat, zakonet dhe simbolet franceze
7Jeta private dhe publike - jeta familjare (te flasim per familjen- uniteti 5)
8Jeta private dhe publike - festat familjare dhe jeta publike (yjet e botes se artit)
9Midterm exam
10Udhetimet : Montreali, klima dhe stinet (te flasim per stinet, klimen dhe ndjesite tona- uniteti 6)
11Udhetimet : Reunion (departamentet franceze pertej oqeanit); Brukseli, kryeqyteti i Europes - projekt: Frankofonia (parcours francophone)
12Zgjedhja ime: Java e shijes: tradita kulinare (uniteti 7)
13Zgjedhja ime: Moda dhe paraqitja: veshjet dhe fjalori perkates; dhurata: karakteristikat e nje objekti
14Koha e lire: blerjet dhe konsumi (uniteti 8)
15Koha e lire: spektaklet dhe restorantet; francezet dhe koha e lire Projekt: Koha e lire per ju
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Fjalori perkates mbi temat : orientimi, marredheniet shoqerore, familja dhe historia ....
2Gramatika : foljet: koha e tashme, e pakryer dhe e kryer; mbiemra; peremrat dhe parafjalet.....
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte220
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 21020
Gjysmë finale 111
Provimi final 122
Të tjera 12525
Ngarkesa totale e orëve 124
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.96
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)