Emri i Lëndës : Analizë Teksti II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 212-1 B 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Analizë Teksti II merret me analizën e një shumëllojshmërie të gjerë të llojeve të teksteve në anglisht, të mësosh studentët të jenë më të aftë në të kuptuar dhe në përdorimin e gjerë të fjalëve. Qëllimi më specifik në këtë lëndë është ti mësojë studentët sesi të kuptojnë një tekst letrar. Në këtë mënyrë teksti është i ndarë në tre gjini; proza, drama dhe poezia. Detyra : studentët janë për të zhvilluar një përsëritje të tekstit letrar që është mësuar në klasë.
Objektivat -Të kuptojë stilin dhe teknikat që janë përdorur në artikuj, histori të shkurtra, artikuj që të bëjnë të reflektosh Studenti të përmirësoj aftësitë analitike dhe të kuptuarin Të rrisë perceptimin e studentit në mënyrën e tyre të parit të gjërave,simbolizmin,vendosjen etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1William Shakespeare, “Sonnet XXX” Hyrja
2William Shakespeare, “Sonnet XXX” Sfond i informacionit
3William Shakespeare, “Sonnet XXX Analizë Teksti
4E. A. Poe, “The Tell-Tale Heart” Hyrje
5E. A. Poe, “The Tell-Tale Heart” Sfond i Informacionit
6E. A. Poe, “The Tell-Tale Heart” Analizë Teksti
7E. A. Poe, “The Tell-Tale Heart” Analizë Teksti
8Provim Gjysmëfinal
9Mehmet Aslan, “Woolf`s Mrs Dalloway: A different Perspective” Analizë e Artikullit
10Mehmet Aslan, “Woolf`s Mrs Dalloway: A different Perspective” Analizë e Artikullit
11Henrik Ibsen, “A Doll’s House”Hyrja
12Henrik Ibsen, “A Doll’s House” Pasqyra e përmbajtjes
13Henrik Ibsen, “A Doll’s House” Analizë e personazheve
14 Henrik Ibsen, “A Doll’s House” Analizë Tekstuale
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kuptojnë dhe njohin zhanerat e teksteve
2Studentët janë të aftë të shkruajnë dhe të analizojnë të paktën tre zhanera letrare.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 122
Provimi final 11010
Të tjera 2510
Ngarkesa totale e orëve 114
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.56
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)