Emri i Lëndës : Histori dhe Kulturë Britanike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 315-1 B 5 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë i paraqet studentëve periudhat më kryesore të historisë së UK, si dhe me ndikimet e tyre në formimin e kulturës.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri bazë në lidhje me historinë e popullit anglez . Studentët do të vlerësojë historinë në funksion të formimit të kulturës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Pushtimi romak
2Pushtimi Anglo-Sakson
3Pushtimi Norman
4Ndikimi i pushtimit Norman në gjuhën dhe kulturën e vendit
5Perandoria e Anzhuinëve
6Britania në fund të periudhës së Mesjetës
7Stuartet
8Provim gjysmëfinal
9Republika e Kromuellit
10Rivendosja e monarkisë
11Revolucioni industrial
12Reformat dhe lëvizja fartiste
13Periudha viktoriane
14Periudha viktoriane
15Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohuri dhe Analizë mbi pushtimet e vendit
2Të njohë principet e revolucionit Industrial
3Të vlerësojë historinë në funksion të formimit të kulturës
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)