Kodi i Lëndës : ELL 502
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 502-1 Metoda Kërkimore Ana Uka, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 502-1 Metoda Kërkimore Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 502-1 Metoda Kërkimore Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 502-1 Metoda Kërkimore Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 502-1 Metoda Kërkimore Isa Erbaş, PhD