Kodi i Lëndës : ELL 541
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 541-1 Praktikë mësimore Arti Omeri, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 541-1 Praktikë mësimore Arti Omeri, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 541-1 Praktikë mësimore Arti Omeri, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 541-1 Praktikë mësimore Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 541-1 Praktikë mësimore Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë ELL 541-1 Praktikë mësimore Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 541-1 Praktikë mësimore Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 541-1 Praktikë mësimore Mahmut Terci, PhD