Kodi i Lëndës : ELL 551
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 551-1 Tezë Arti Omeri, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 551-2 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 551-3 Tezë Isa Erbaş, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 551-4 Tezë William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 551-5 Tezë Irena Shehu, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 551-6 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Pranverë ELL 551-7 Tezë Jonida Tirana, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 551-8 Tezë Ana Uka, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 551-1 Tezë Ana Uka, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 551-2 Tezë Isa Erbaş, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 551-3 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Vjeshtë ELL 551-4 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 551-5 Tezë Arti Omeri, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 551-6 Tezë William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 551-7 Tezë Irena Shehu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 551-8 Tezë Jonida Tirana, PhD
2019-2020 / Semestri i Verës ELL 551-1 Tezë Jonida Tirana, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 551-1 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 551-2 Tezë Isa Erbaş, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 551-3 Tezë William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 551-4 Tezë Arti Omeri, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 551-5 Tezë Irena Shehu, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 551-6 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Pranverë ELL 551-7 Tezë Jonida Tirana, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 551-1 Tezë Isa Erbaş, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 551-2 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë ELL 551-3 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 551-4 Tezë Arti Omeri, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 551-5 Tezë Jonida Tirana, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 551-6 Tezë William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 551-1 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 551-2 Tezë Isa Erbaş, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 551-3 Tezë William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 551-4 Tezë Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 551-5 Tezë Lokman Coskun, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 551-6 Tezë Irena Shehu, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 551-7 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë ELL 551-1 Tezë Isa Erbaş, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 551-2 Tezë Lokman Coskun, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 551-3 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë ELL 551-4 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 551-5 Tezë Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 551-6 Tezë Irena Shehu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 551-7 Tezë William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 551-1 Tezë Ilda Poshi, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 551-2 Tezë Isa Erbaş, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 551-3 Tezë William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 551-4 Tezë Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 551-5 Tezë Enkeleda Jata, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 551-1 Tezë Isa Erbaş, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 551-2 Tezë Ilda Poshi, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 551-3 Tezë Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 551-1 Tezë Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 551-1 Tezë Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 551-2 Tezë Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 551-3 Tezë Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës ELL 551-1 Tezë Mahmut Terci, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 551-1 Tezë Mahmut Terci, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 551-2 Tezë Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 551-3 Tezë Isa Erbaş, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 551-1 Tezë Mahmut Terci, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 551-2 Tezë Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 551-3 Tezë Lediana Beshaj, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 551-1 Tezë Hasan Ugur, PhD