Kodi i Lëndës : ELL 418
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 418-1 Vlerësim dhe Kontroll Njohurish Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Pranverë ELL 418-1 Vlerësim dhe Kontroll Njohurish Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë ELL 418-1 Vlerësim dhe Kontroll Njohurish Lokman Coskun, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 418-1 Vlerësim dhe Kontroll Njohurish Albana Cekrezi, Msc
2016-2017 / Pranverë ELL 418-1 Vlerësim dhe Kontroll Njohurish Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 418-1 Vlerësim dhe Kontroll Njohurish Ilda Poshi, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 418-1 Vlerësim dhe Kontroll Njohurish Ilda Poshi, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 418-1 Vlerësim dhe Kontroll Njohurish Hasan Ugur, PhD