Kodi i Lëndës : ELL 420
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 420-1 Menaxhimi dhe Udhëheqja e Klasës Arti Omeri, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 420-1 Menaxhimi dhe Udhëheqja e Klasës Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 420-1 Menaxhimi dhe Udhëheqja e Klasës Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 420-1 Menaxhimi dhe Udhëheqja e Klasës Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 420-1 Menaxhimi dhe Udhëheqja e Klasës Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 420-1 Menaxhimi dhe Udhëheqja e Klasës Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 420-1 Menaxhimi dhe Udhëheqja e Klasës Arti Omeri, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 420-1 Menaxhimi dhe Udhëheqja e Klasës Lediana Beshaj, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 420-1 Menaxhimi dhe Udhëheqja e Klasës Hasan Ugur, PhD