Kodi i Lëndës : EDU 401
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë EDU 401-1 Hyrje në Edukim Jonida Tirana, PhD
2019-2020 / Vjeshtë EDU 401-1 Hyrje në Edukim Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Vjeshtë EDU 401-1 Hyrje në Edukim Jonida Tirana, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës EDU 401-1 Hyrje në Edukim Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Vjeshtë EDU 401-1 Hyrje në Edukim Matilda Likaj, PhD
2016-2017 / Vjeshtë EDU 401-1 Hyrje në Edukim Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Vjeshtë EDU 401-1 Hyrje në Edukim Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Vjeshtë EDU 401-2 Hyrje në Edukim Matilda Likaj, PhD
2014-2015 / Vjeshtë EDU 401-1 Hyrje në Edukim Lokman Coskun, PhD
2014-2015 / Vjeshtë EDU 401-2 Hyrje në Edukim Matilda Likaj, PhD
2012-2013 / Pranverë EDU 401-1 Hyrje në Edukim Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.