Kodi i Lëndës : ELL 412
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ELL 412-1 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Enriketa Sogutlu, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 412-1 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 412-1 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 412-2 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Enkeleda Jata, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 412-1 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 412-1 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 412-1 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Enkeleda Jata, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 412-1 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 412-1 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 412-1 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Mahmut Terci, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 412-1 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Yakup Cetin, PhD