Kodi i Lëndës : PSD 471
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë PSD 471-1 Psikologji Zhvillimi Ana Uka, PhD
2019-2020 / Semestri i Verës PSD 471-1 Psikologji Zhvillimi Ana Uka, PhD
2019-2020 / Vjeshtë PSD 471-1 Psikologji Zhvillimi Nihat Aksu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 471-1 Psikologji Zhvillimi Nihat Aksu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 471-1 Psikologji Zhvillimi Mehmet Aslan, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 471-2 Psikologji Zhvillimi Mehmet Aslan, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës PSD 471-1 Psikologji Zhvillimi Mehmet Aslan, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 471-1 Psikologji Zhvillimi Nihat Aksu, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 471-2 Psikologji Zhvillimi Nihat Aksu, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSD 471-1 Psikologji Zhvillimi Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë PSD 471-1 Psikologji Zhvillimi Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë PSD 471-1 Psikologji Zhvillimi Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë PSD 471-1 Psikologji Zhvillimi Cihan Okuyucu, Prof. Dr