Emri i Lëndës : Letërsi dhe Kulturë Angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 411-1 B 1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë shqyrton një shumëllojshmëri tekstesh letrare Britanike që nga Lufta e Parë Botërore deri më sot, duke përfshirë shkrimtarë Anglez, Uelsian, Skocez, dhe Irlandez. Tekstet do të vihen në kontekstet sociale, politike dhe shoqërore të kohës së tyre dhe do të analizohen në mënyrën se si ato rindërtojnë koncepte të identitetit kombëtar dhe kulturor
Objektivat -Marrja e njohurive rreth zhanreve të ndryshëm të letërsisë Britanike. -Analizimi i teksteve letrare në bazë të teorive kulturore. -Diskutimi rreth elementëve të ndryshëm kulturor në shoqërinë Britanike. -Ekzaminimi i veprave të ndryshme Angleze në bazë të backgroundit të tyre politik, social dhe kulturor. -Vlerësimi i rëndësisë së teorisë në kuptimin dhe analizimin e teksteve kulturore
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në letërsi. Okupimet në Angli. Lirikat e Beoëolf. Periudha e anglishtes së vjetër në gjuhë dhe kulturë.
2Pushtimi Romak. Periudha anglishtes së mesme Letërsia mesjetare.The Canterbury tales i Geoffrey Chaucer.
3Prologu i përgjithshëm. Gruaja e Bath Këmbëngulja e gjuhës angleze Anglishtja dhe Englishness
4Titulli i baronit në anglisht dhe feja Lirikat e Anglishtes së mesme. Julian of Norëich. Poezi në proçes
5William Shakespeare. Jeta dhe vepra. Gjuha dhe vështirësitë e saj. Hamlet. Tregtari i Venedikut. Ëndrra e një nate vere.
6Christopher Marloëe. Drama në Mesjetë. Periudha e artë nën rrëgullat e Elizabetës.
7Karakteristikat e letërsisë në periudhën elizabetiane. Periudha puritane. Rënia e dramës Periudha e Restaurimit
8Provim Gjysmëfinal
9John Dryden. Samuel Butler. Periudha klasike
10Jonathan Swift. Letërsia e shekullit 18 Romancierët e parë anglezë
11Daniel Defoe. Henry Fielding. Periudha romantike.
12Percy Bysshe Shelley John Keats. Periudha viktoriane.
13Alfred Tennyson Periudha Modern Letërsia ne Lufërat Botërore Literature ëithin the Ëorld Ëars. James Joyce
14D.H. Lawrence Virginia Woolf. T.S. Eliot.
15Rijetimi i dramë. Bernard Shaë. Absurdi. Samuel Becket.
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Marrja e njohurive rreth zhanreve të ndryshëm të letërsisë Britanike
2Analizimi i teksteve letrar në bazë të teorive kulturore
3Ekzaminimi i veprave të ndryshme angleze në bazë të backgroundit të tyre politik, social dhe kulturor
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize15
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11515
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 151
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.04
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)