Kodi i Lëndës : ELL 510
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ELL 510-1 Tezë William Karl Martin, PhD
2021-2022 / Pranverë ELL 510-1 Tezë William Karl Martin, PhD
2021-2022 / Pranverë ELL 510-2 Tezë Edona Llukacaj, PhD
2021-2022 / Pranverë ELL 510-3 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2021-2022 / Pranverë ELL 510-4 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2021-2022 / Pranverë ELL 510-5 Tezë Irena Shehu, PhD
2021-2022 / Pranverë ELL 510-6 Tezë William Karl Martin, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ELL 510-1 Tezë William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 510-1 Tezë Arti Omeri, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 510-2 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 510-3 Tezë Isa Erbaş, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 510-4 Tezë William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 510-5 Tezë Irena Shehu, PhD
2020-2021 / Pranverë ELL 510-6 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Pranverë ELL 510-7 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 510-1 Tezë William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 510-2 Tezë Arti Omeri, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 510-3 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 510-4 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Vjeshtë ELL 510-5 Tezë Irena Shehu, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 510-1 Tezë Arti Omeri, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 510-2 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 510-3 Tezë Isa Erbaş, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 510-4 Tezë William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 510-5 Tezë Irena Shehu, PhD
2019-2020 / Pranverë ELL 510-6 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë ELL 510-1 Tezë William Karl Martin, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 510-2 Tezë Arti Omeri, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 510-3 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës ELL 510-1 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës ELL 510-2 Tezë Isa Erbaş, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës ELL 510-3 Tezë Irena Shehu, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 510-1 Tezë Lokman Coskun, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 510-2 Tezë Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 510-3 Tezë Isa Erbaş, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 510-4 Tezë William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Pranverë ELL 510-5 Tezë Irena Shehu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 510-1 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë ELL 510-2 Tezë William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 510-3 Tezë Irena Shehu, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 510-1 Tezë Ilda Poshi, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 510-2 Tezë Isa Erbaş, PhD
2017-2018 / Pranverë ELL 510-3 Tezë William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 510-1 Tezë William Karl Martin, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës ELL 510-1 Tezë Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 510-1 Tezë Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 510-2 Tezë Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 510-3 Tezë Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Pranverë ELL 510-4 Tezë William Karl Martin, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 510-1 Tezë Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 510-2 Tezë Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 510-3 Tezë Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës ELL 510-1 Tezë Mahmut Terci, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 510-1 Tezë Mahmut Terci, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 510-2 Tezë Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Pranverë ELL 510-3 Tezë Isa Erbaş, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 510-1 Tezë Mahmut Terci, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 510-2 Tezë Ilda Poshi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 510-3 Tezë Lediana Beshaj, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ELL 510-1 Tezë Lediana Beshaj, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 510-1 Tezë Lediana Beshaj, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 510-2 Tezë Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Pranverë ELL 510-3 Tezë Ilda Poshi, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ELL 510-1 Tezë Mahmut Terci, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ELL 510-1 Tezë Mahmut Terci, PhD
2013-2014 / Pranverë ELL 510-1 Tezë Trudy Ann Anderson, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 510-1 Tezë Mehmet Aslan, PhD
2012-2013 / Pranverë ELL 510-1 Tezë Hasan Ugur, PhD