Kodi i Lëndës : ELL 431
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ELL 431-1 Psikolinguistikë Irena Shehu, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ELL 431-1 Psikolinguistikë Irena Shehu, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ELL 431-1 Psikolinguistikë Irena Shehu, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ELL 431-1 Psikolinguistikë Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ELL 431-1 Psikolinguistikë William Karl Martin, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ELL 431-1 Psikolinguistikë William Karl Martin, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 431-1 Psikolinguistikë Isa Erbaş, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ELL 431-1 Psikolinguistikë Elida Tabaku, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ELL 431-1 Psikolinguistikë Elida Tabaku, Prof. Asoc. Dr.