Emri i Lëndës : Studime Amerikane
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 356-1 A -1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Filmi amerikan pasqyron dhe krijon identitetin kombëtar amerikan. Filmat e konsideruar në këtë kurs do të eksplorojnë dinamikën e Amerikës moderne; filmat dhe leksionet hyrëse do t'u sigurojnë studentëve një njohuri të integruar dhe kritike të kulturës dhe shoqërisë amerikane. Në vend që të pranoni një film të caktuar si një përshkrim të saktë të ngjarjeve apo edhe ideologjive, ushtrimi juaj në mendimin kritik do të jetë thelbësor për suksesin tuaj të të mësuarit.
Objektivat Deri në fund të këtij kursi, studentët do të kenë konsideruar disa ndërlikime që përbëjnë jetën në Amerikë: • Mendimi Filozofik Amerikan • Marrëdhëniet ndërkulturore • Etnia, raca dhe feja • Identiteti kombetar • Kultura Popullore • Individualizmi dhe idealizmi • Lufta dhe Konflikti
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kurs
2Fondacioni Politik i Amerikës
3Filozofia Amerikane
4Dreamndrra Amerikane
5Marrëdhëniet ndërkulturore
6Amerika, Gara dhe të Drejtat Civile
7Përgatitja afatmesme
8Provimi gjysmëfinal
9Amerika në luftë
10Watergate
11Liria e Shtypit
12Rock and Roll në American-1
13Rock and Roll në American-2
14Rock and Roll në American-3
15Diskutim
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kuptojnë se "Amerika" që ata mendojnë se dinë, nuk është ajo në imagjinatën e tyre;
2Studentët do të përdorin mendimin e tyre kritik dhe do të kuptojnë më mirë kompleksitetin që përbën dhe informon se çfarë është Amerika.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 000
Gjysmë finale 100
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 118
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.72
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)