Kodi i Lëndës : FFL 301
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë FFL 301-1 Gjuhë Frënge III Jonida Tirana, PhD
2020-2021 / Vjeshtë FFL 301-1 Gjuhë Frënge III Jonida Tirana, PhD
2019-2020 / Vjeshtë FFL 301-1 Gjuhë Frënge III Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Vjeshtë FFL 301-1 Gjuhë Frënge III Jonida Tirana, PhD
2017-2018 / Vjeshtë FFL 301-1 Gjuhë Frënge III Lindita Gjetani, MA
2016-2017 / Vjeshtë FFL 301-1 Gjuhë Frënge III Lindita Gjetani, MA
2015-2016 / Vjeshtë FFL 301-1 Gjuhë Frënge III Lindita Gjetani, MA
2014-2015 / Vjeshtë FFL 301-1 Gjuhë Frënge III Lindita Gjetani, MA