Emri i Lëndës : Gjuhë Frënge II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
FFL 202-1 D 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Uniteti 4 – Te zbulojme mjedisin qe na rrethon 1-2. Orientimi dhe vendodhja : • Si te pyesim dhe te pergjigjemi per vendndodhjen e nje objekti (rruge, shesh, adrese...); • Gramatike : shprehjet per orientimin e vendndodhjen : tout droit, a gauche..., peremrat deftore : ce, cette ...
2Uniteti 4 – Te zbulojme mjedisin qe na rrethon 3-4. Banesa : “ Shtepia e endrrave te mia” • Perdorimi I peremrave pronore dhe formave te tjera te perkatesise (parafjala de) ; •Projekt " "Shtepia ime e endrrave"
3Uniteti 4– Te zbulojme mjedisin qe na rrethon 5. Te njohim ritmet e jetes ne France • Fjalori perkates dhe perdorimi dhe zgjedhimi i foljeve vetvetore; 6. Te percaktojme rregulla " Bashkejetesa" Perdorimi i menyres urdherore dhe shprehjeve te ngjashme me te Diskutim ne klase " Si e mendoni bashkejetesen dhe rregullat tuaja per te"
4Uniteti 5 – Si te informohemi 1. “Retour de salon” • Si te shprehemi mbi veprimet ne te kaluaren (njohja dhe perdorimi i kohes se kryer ne frengjisht); • Gramatike : formimi i formes pohore, mohore dhe pyetese te kohes se kryer me foljen kam ; 2. Si te shprehemi mbi axhenden e nje personi ne te kaluaren: “Surprise de lundi matin” • Gramatike : formimi i formes pohore, mohore dhe pyetese te kohes se kryer me foljen jam; • Pershkrimi i nje ngjarjeje ne te tashmen dhe ne te kaluaren (krahasimi i dy koheve te menyres deftore) ;
5Uniteti 5 – Te informohemi 3. E dini perse? • Kuriozitete (quiz per te testuar njohurite mbi Francen dhe francezet); • Pune ne grup mbi materiale shtese mbi kete teme (kenge, dokumenta, video…); • Njohja dhe perdorimi I disa fjaleve pyetese dhe lidhezash (perse, sepse, por…) 4. Si te shprehim sigurine dhe dyshimin : “ Ne kerkim te nje shpjegimi” • Njohja dhe perdorimi i fjalorit perkates ; • Diskutim ne klase (pune ne grup) mbi temen : “ Hetim mbi zhdukjen e nje dosjeje informatike” ;
6Uniteti 5 – Te informohemi 5. Te zbulojme lidhjet midis fjaleve : familja e fjaleve • Si te ndertojme emrat qe shprehin veprim ngai foljet; 6. “ Point info” • Si te informohemi ne mjeteve dhe pikave te ndryshme te informimit; • Njohja dhe perdorimi i pyetjeve direkte dhe ligjerates se zhdrejte me strukturen “ je voudrais savoir si...” ; • Diskutim ne klase (pune ne grup) mbi temen : “Ndertimi i nje faqjeje interneti”.
7Uniteti 6 – Te shprehim kenaqesine 1. Te blejme : “ Nje dhurate per Zhyljenin” • Si te shprehim zgjedhjet tona : folja “ choisir” . Perdorimi i shprehjes : je voudrais... • Si te kerkojme dhe te japim nje cmim; Folja “payer”;
8Uniteti 6 – Te shprehim kenaqesine 4. Si te shprehim sasine : “ Un cocktail” • Perdorimi I nyjeve dhe ndajfoljeve per te shprehur sasine ; • Perdorimi I tyre ne formen pohore dhe mohore 5. Te bashkebisedojme mbi ushqimin dhe pijet : • Si te porositim ne restorant; • Fjalori perkates mbi ushqimet dhe pijet si dhe si te shprehim shijet tona; • Test “Si ushqeheni?”. Kuzhina franceze • Teme diskutimi : “Kuzhina franceze dhe ajo shqiptare”
9Uniteti 6 – Te shprehim kenaqesine 6. Festa : “Le te festojme” • Reportazh : “Franca feston” (festa e luleve, e Vitit te Ri etj.); • Fjalori perkates dhe perdorimi I ndajfolje : “encore”/“toujours dhe I shprehjes mohore : “ne…plus”;
10 Uniteti 7 "Cultiver ses relations" 2. “ La confidance” • Foljet “donner” et recevoir; • Peremrat vetor : trajtat e shkurtra. 3. “Astrologjia zbulon karakterin tuaj” • Si te karakterizojme nje person : aspekti fizik dhe karakteri ; • Diskutim : “Karakteristikat e shenjes suaj te horoskopit...”
11Uniteti 7 "Cultiver ses relations" 4. Si te japim nje urdher apo keshilli : “Conseils” • Perdorimi i menyres urdherore (forma pohore, mohore) me trajtat e shkurtra te peremrave vetor ; • Perdorimi i foljeve “penser”, “croire”; 5. Si te shkruajme : “Petits messages entre amis” • Hapat e para ne shkrimin e mesazheve te shkurtra (ftesa, falenderim, informacion...) Projekt “Le gout des autres ou la difficulté de communiquer”
12Uniteti 8 "Decouvrir e passe" 1. “ Une époque, une chanson” • Perdorimi i te shkuares per te treguar nje ngjarje : e pakryera • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. 2. “ Un champion” • Harmonizimi i dy koheve : e kryer dhe e pakryer
13Uniteti 8 "Decouvrir e passe" 2. “ Un champion” • Ushtrime dhe ngjarje te treguara ne te shkuaren (projekt). 3. Te flasim mbi familjen • Pjesetaret e familjes dhe te afermit; • diskutim mbi familjen ne Shqiperi dhe ne France.
14Uniteti 8 "Decouvrir e passe" 4. Si te percaktojme momentin e veprimit dhe kohezgjatjen : “Ca fait longtemps” • Si te shprehim kohezgjatje nepermjet shprehjeve dhe koheve te foljes • Diskutim dhe ngjarje te treguara ne te shkuaren sipas temes (projekt) 5. Te flasim per aktivitete te perditshme ne te shkuaren dhe ndryshimet : “Présent et passé” • Perdorimi i shprehjeve dhe koheve te foljeve per kete teme; • Projekt : “Jeta ime”. 6. “Le passé est toujours présent” •
15Civilizim : Te njohim monumente historike te Frances si dhe historine e tyre
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Fjalori perkates mbi temat : orientimi, marredheniet shoqerore, familja dhe historia
2Gramatika : foljet vetvetore, koha e kryer dhe e pakryer, trajtat e shkurtra te peremrit vetor, ndajfoljet
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte330
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 31030
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 11010
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)