Course : ELL 412
Semester Course Code Course Name Lecturer
2020-2021 / Spring ELL 412-1 Teaching Methods of English Linguistic Skills Enriketa Sogutlu, PhD
2019-2020 / Spring ELL 412-1 Teaching Methods of English Linguistic Skills Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Spring ELL 412-1 Teaching Methods of English Linguistic Skills Enriketa Sogutlu, PhD
2018-2019 / Spring ELL 412-2 Teaching Methods of English Linguistic Skills Enkeleda Jata, PhD
2017-2018 / Spring ELL 412-1 Teaching Methods of English Linguistic Skills Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Summer ELL 412-1 Teaching Methods of English Linguistic Skills Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Spring ELL 412-1 Teaching Methods of English Linguistic Skills Enkeleda Jata, PhD
2015-2016 / Spring ELL 412-1 Teaching Methods of English Linguistic Skills Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Summer ELL 412-1 Teaching Methods of English Linguistic Skills Mahmut Terci, PhD
2014-2015 / Spring ELL 412-1 Teaching Methods of English Linguistic Skills Mahmut Terci, PhD
2012-2013 / Spring ELL 412-1 Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze Yakup Cetin, PhD